iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

ΔΕΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ανακοίνωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών και χωριών ότι, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος όπως παρακάτω:

Κυριακή 26/12/2010

06:00 έως 09:00: Στην πόλη του Ηρακλείου, στην περιοχή του Ενετικού Λιμένος (Κούλε), καθώς και στην πλατεία 18 Άγγλων και στην πλατεία Πειραιά από την οδό Σοφοκλή Βενιζέλου έως την πλατεία 18 Άγγλων και στη λεωφόρο 25ης Αυγούστου, από πλατεία 18 Άγγλων μέχρι την οδό Επιμενίδου. Επίσης, στις οδούς Λοχαγού Μαρινέλη και Πειραιά.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε. πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.
Έτσι, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου μας, ακόμη κι αν βρίσκονται καταγής.

Γ. Κουρλετάκης, διευθυντής Περιοχής Ηρακλείου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση