iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

ΟΙΚΟ - ΔΕΗ


Σε διευκρινίσεις σχετικά με τη διαμόρφωση των νέων τιμολογίων, από την 1η Ιανουαρίου 2011, προχώρησε η ΔΕΗ. Ειδικότερα, αναφέρει: «Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υπεύθυνα και έγκαιρα θα ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό σχετικά με τις όποιες αλλαγές στα τιμολόγιά της, μετά την έγκρισή τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.
Οι όποιες αλλαγές στη δομή των τιμολογίων της ΔΕΗ αποσκοπούν στον εξορθολογισμό και την άμβλυνση των σημερινών στρεβλώσεων και επιδοτήσεων μεταξύ κατηγοριών πελατών.
Δέσμευση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού είναι η διατήρηση του έντονου κοινωνικού χαρακτήρα της. Προς αυτήν την κατεύθυνση, εφαρμόζει το πρόγραμμα του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, το οποίο προσφέρει μειωμένες χρεώσεις έως και 30% για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης εφαρμόζει ρύθμιση για οφειλές μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, για τις οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αποκοπές της ηλεκτρικής παροχής τους, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα καταβολής μέρους των οφειλών και διακανονισμό για το υπόλοιπο ποσό με άμεση επανασύνδεση».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση