iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ


ΟΝ
Έκθεση Ζωγραφικής της Ιδιωτικής Ψυχιατρικής Κλινικής Άγιος Χαράλαμπος φιλοξενείται μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου.
Στόχος της έκθεσης είναι η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και η ενημέρωση της κοινωνίας για την αποστιγματοποίηση της ψυχικής νόσου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση