iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Παράταση μέχρι το τέλος της χρονιάς έλαβε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο (ΚΟΤ) ηλεκτρικού ρεύματος.Η σχετική προθεσμία εξέπνευσε στις 15 Δεκεμβρίου, ωστόσο το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποφάσισε να την παρατείνει έως την 31η Ιανουαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εισόδημα μέχρι το αφορολόγητο όριο και κατανάλωση έως 800 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο στην πρώτη τους κατοικία, προκειμένου να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ΚΟΤ. Όσοι υπάγονται στο ΚΟΤ, θα τύχουν έκπτωσης 10% ή 20% (εφόσον ανήκουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες) συγκριτικά προς τις χρεώσεις της ΔΕΗ για τα υπόλοιπα νοικοκυριά. Με δεδομένο, μάλιστα, πως από τη νέα χρονιά οι λογαριασμοί ρεύματος στην οικιακή χρήση έχει ανακοινωθεί ότι θα αυξηθούν, οι εκπτώσεις είναι ουσιαστικά μεγαλύτερες.Για την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και τη διευκόλυνση των υποψηφίων για ένταξή τους σ΄αυτό, η ΔΕΗ ΑΕ διευκρινίζει τα ακόλουθα:
•Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουν είναι:
1) Τα στοιχεία της παροχής τους (Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντα Αριθμό λογαριασμού)
2) Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)
•Στην περίπτωση που η παροχή ρεύματος δεν είναι στο όνομά τους και χρειάζεται αλλαγή ονόματος:
-Δεν απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ακόμα και εάν αυτή έχει λήξει.
-Δεν χρειάζεται η καταβολή της προκαταβολής κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Το ύψος αυτής δεν θα ξεπερνά τα 20 ευρώ και θα επιμερίζεται σε έξι (6) ισόποσες διμηνιαίες άτοκες δόσεις με ενσωμάτωσή τους στους επόμενους λογαριασμούς.
-Στις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις που έγινε καταβολή προκαταβολής θα πραγματοποιηθεί συμψηφισμός μέσω ισόποσης πίστωσης του πρώτου λογαριασμού.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση