iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σήµερα, αναµένεται η απάντηση της τρόικας στο σχέδιο της υπουργού Εργασίας Λούκας Κατσέλη για την υπερίσχυση των επιχειρησιακών συµβάσεων έναντι των κλαδικών σε ζηµιογόνες επιχειρήσεις.Σύµφωνα µε πληροφορίες η προταση προσαρμοαζεται ως εξης

-Παραµένει η διατήρηση της δυνατότητας του υπουργού Εργασίας να επεκτείνει τις συλλογικές συµβάσεις που υπογράφουν φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν το 51% κάθε κλάδου σε µη µέλη των οργανώσεων. Για το θέµα αυτό υπάρχει συγκρατηµένη αισιοδοξία από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ότι θα γίνει αποδεκτό από την τρόικα.

-Θα εξακολουθεί να ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις ο βασικός µισθός ασφαλείας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (σήµερα κινείται στα 740 ευρώ).

-Θα υπερισχύουν οι συµφωνίες σε επιχειρησιακό επίπεδο των συµφωνιών σε κλαδικό ή επαγγελµατικό επίπεδο χωρίς κανέναν αδικαιολόγητο περιορισµό.

- Προβλέπεται ειδική ρήτρα για την αποφυγή οµαδικών απολύσεων n

-Επέρχονται αλλαγές στη µερική απασχόληση και στην εκ περιτροπής εργασία, καθώς και στη διαδικασία προσφυγής στη διαιτησία.

- Χρονικά η ισχύς των συµβάσεων ειδικών συνθηκών θα εκτείνεται έως 2 χρόνια

Πάντως αφαιρέθηκαν από το τελικό σχέδιο του υπουργείου οι αρχικοί περιορισµοί που προβλέπονταν όπως το όριο 12% για την απόκλιση - µείωση των µισθών, η υποχρεωτική συµφωνία των 2/3 των εργαζοµένων για µείωση µισθού σε επιχειρήσεις κάτω των 20 ατόµων (σε αυτές τις επιχειρήσεις τη συµφωνία θα καλείται να υπογράψει η οµοσπονδία του κλάδου) και να µην υπάρχει καµία εµπλοκή του κράτους.Τονίζεται ότι η απάλειψη του 12% ως πλαφόν στη µείωση των µισθών κατά την υπερίσχυση των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών συµβάσεων εκτιµάται ότι θα δηµιουργήσει πρόσθετα προβλήµατα.Για παράδειγµα, ο µισθός ενός νέου εργαζοµένου σε τράπεζα που δεν είναι µέλος εργοδοτικής οργάνωσης και δεν δεσµεύεται από κλαδική σύµβαση θα µπορεί να µειωθεί στα 740 ευρώ από 1.000 που είναι σήµερα (-26%). Εφόσον όµως είναι σε ισχύ κλαδική σύµβαση, τα όρια ακόµη και για την ατοµική συµφωνία θα είναι εκείνα της κλαδικής και όχι της ΕΓΣΣΕ.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση