iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Πιο αυστηροί κανόνες για τα ενέχυρα από την ΕΚΤ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κάνει πιο αυστηρές τις ρυθμίσεις για τα ενέχυρα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες προκειμένου να χρηματοδοτούνται από τις κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης, ώστε να αποτρέψει τη χρήση ορισμένων ενέχυρων με υψηλότερο κίνδυνο.

«Το Ευρωσύστημα εξαιρεί τα επενδυτικά ταμεία από τους επιλέξιμους εκδότες και εγγυητές για την παροχή ενεχύρων, λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους κινδύνους που έχουν σχετικά με πιθανές αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΤ.

«Το Ευρωσύστημα εξαιρεί τα ομόλογα που βασίζονται σε δάνεια για εμπορικά ακίνητα από τα επιλέξιμα ενέχυρα, λόγω της σχετικά πολύπλοκης φύσης τους», προσθέτει.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση