iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Προτάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στο Ηράκλειο


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Σημαντικές προτάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στο κέντρο του Ηρακλείου παραθέτει ο Δήμος Ηρακλείου, με «φόντο» τα έργα ανάπλασης, που έχουν καταστήσει την κυκλοφορία δυσμενή.


Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου:


ΘΕΜΑ 1:

Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών ισόπεδου σηματοδοτούμενου κόμβου στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ιτάνου.

Στη συμβολή των οδών Ιτάνου και Εθνικής Αντιστάσεως λειτουργεί ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος ο οποίος δεν διαθέτει αυτοτελείς λωρίδες αριστερών στροφών επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως προς την οδό Ιτάνου.

Η οδός Εθνικής Αντιστάσεως διαθέτει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση εκ των οποίων η μία είναι συνήθως κατειλημμένη από σταθμευμένα οχήματα με αποτέλεσμα να λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά σε όλο το μήκος της μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Λόγω της ύπαρξης αριστερών στροφών στις κινήσεις από βόρεια προς ανατολικά όσο και από νότια προς δυτικά και της απαίτησης για αναμονή στο φωτεινό σηματοδότη για τις αριστερές στροφές προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις στη γεωμετρία του κόμβου:

1.      Η παράλληλη μετατόπιση κατά 2,5μ τμήματος της κεντρικής νησίδας της οδού Εθνικής Αντιστάσεως πλάτους 1,5μ και σε συνολικό μήκος 25,80μ από το εκάστοτε άκρο της νησίδας στον κόμβο πλέον των απαραίτητων προσαρμογών, εκ των οποίων τα 4,5μ θα είναι υπερβατό τμήμα με αμφίπλευρη επίκλιση 3,5% για διευκόλυνση πεζών και ΑΜΕΑ.

2.      Η δημιουργία λωρίδας αριστερής στροφής πλάτους 2,5μ και χωρητικότητας πέντε οχημάτων σε κάθε κατεύθυνση.

3.      Τελικά θα υπάρχουν τρεις λωρίδες κυκλοφορίας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στην είσοδο προς τον κόμβο. Μία λωρίδα πλάτους 3,50μ με κατεύθυνση ευθεία, μία λωρίδα πλάτους 3,50μ με κατεύθυνση στροφής δεξιά και μια λωρίδα πλάτους 2,50μ με κατεύθυνση στροφής αριστερά.

4.      Δημιουργία μιας πεπλατυσμένης λωρίδας εξόδου από τον κόμβο προς την οδό Εθνικής Αντιστάσεως πλάτους 5,00μ, η οποία μετά το μήκος παρέμβασης  προσαρμόζεται ξανά στις υφιστάμενες δύο λωρίδες πλάτους 3,5μ εκάστη.

5.      Επανατοποθέτηση των δύο φωτεινών σηματοδοτών και της αντίστοιχης κατακόρυφης σήμανσης στις νέες θέσεις των νησίδων.

6.      Δημιουργία νέας διάβασης πεζών στο ανατολικό τμήμα της οδού Ιτάνου

7.      Διαγραμμίσεις όπου απαιτούνται.

Έγινε εισήγηση του θέματος από την  κα Χαιρέτη όπου απαντώντας σε ερωτήσεις διευκρίνισε ότι η σηματοδότηση παραμένει. Επίσης, ο κ. Ερμίδης ζήτησε διευκρινίσεις όσον αφορά τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών και το χρόνο αναμονής και δόθηκε απάντηση  ότι θα γίνει νέος προγραμματισμός του κόμβου.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά  από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας όπως αποτυπώνεται  στο συνημμένο σχέδιο 1. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 2:

Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης και ανακλαστήρων οδοστρώματος επί της οδού που συνδέει την παλιά Επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Καστελλίου  με την οδό που οδηγεί προς την ίδια Επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Καστελλίου στο χωριό Σκαλάνι.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Τόσο η φορά κατεύθυνσης όσο και το θέμα της ασφαλούς διέλευσης των πεζών από το συγκεκριμένο σημείο έχει απασχολήσει την επιτροπή μας  και σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Λαμβάνοντας όμως υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού (έντονη κλίση, επικίνδυνη στροφή με οξεία γωνία, έλλειψη ορατότητας κλπ) πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση να μην αλλάξει  η φορά κατεύθυνσής της, μέχρις ότου εξεταστεί από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης η δυνατότητα σύνδεσης της εν λόγω οδού με την Επαρχιακή οδό.

Επειδή όμως η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης εξετάζοντας  τα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής έκρινε ασύμφορο οικονομικά και χρονικά την σύνταξη μελέτης κόμβου δεδομένου ότι θα χρειαστούν πιθανές απαλλοτριώσεις και το κόστος κατασκευής θα είναι μεγάλο, πρότεινε την διακοπή της κυκλοφορίας στην εν λόγω οδό και  να χαρακτηριστεί ως  αδιέξοδο με δυνατότητα χρησιμοποίησης των παρόδιων ιδιοκτησιών.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και με δεδομένο τις προφορικές και γραπτές οχλήσεις των κατοίκων παρόδιων ιδιοκτησιών εισηγούμαστε την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης και ανακλαστήρων οδοστρώματος επί της οδού, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 2.

Ο κ. Σχινάς πρότεινε να συμπληρωθεί στην πρόταση της Υπηρεσίας πινακίδα Ρ28 (Απαγόρευση δεξιάς στροφής) στο δρόμο που έρχεται από Σκαλάνι λόγω των έντονων γεωμετρικών χαρακτηριστικών της  στροφής που την καθιστούν επικίνδυνη και συμφώνησαν μαζί του τα περισσότερα μέλη της επιτροπής.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά  από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης και ανακλαστήρων οδοστρώματος επί της οδού, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 2, καθώς και με την τροποποίηση που πρότεινε ο κ. Σχινάς. Ο κ. Ερμίδης ψήφισε Παρών. Με τη γνωμοδότηση της επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 3:

Μονοδρόμηση της οδού Αλκαίου και αντιδρόμηση της οδού Δωριέων στην περιοχή Καμινίων.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Η μονοδρόμηση της οδού Αλκαίου συζητήθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση όπου η  επιτροπή δεν γνωμοδότησε για το λόγο ότι κρίθηκε απαραίτητη η άποψη της 3ης Δημ. Κοινότητας.

Η 3η Δημ. Κοινότητα με την αριθ. 50/2017 απόφασή της συμφωνεί με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η  οδός Αλκαίου εντάσσεται στην πολεοδομική ενότητα  Καμινίων, έχει πλάτος από  4,00μ- 6,50μ με στάθμευση των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού γεγονός που επηρεάζει την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων.

Αξιολογώντας τα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής προτείνουμε:

Α. την μονοδρόμηση της οδού Αλκαίου με είσοδο από την οδό Μάχης Κρήτης και έξοδο προς την οδό Κοσμά Παπαδοπούλου.

Β. Την αντιδρόμηση της οδού Δωριέων με είσοδο από την οδό Απολλωνίας και έξοδο προς την οδό Μάχης Κρήτης.

Γ. Η οδός Γορτύνης να παραμείνει μονόδρομος με είσοδο  από την οδό Μίνωος και έξοδο προς την οδό Μ. Κρήτης, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο 3.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά  από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης..


ΘΕΜΑ 4:

Τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης μπροστά από το 1ο Δημοτικό και 5ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου επί των οδών Μαυσώλου και Δωδεκανήσου περιοχή Νέα Αλικαρνασσός.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων  και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, μπροστά από 1ο Δημοτικό Σχολείο και 5ο Νηπιαγωγείο επί των οδών Μαυσώλου και Δωδεκανήσου περιοχή Νέα Αλικαρνασσός, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχ. 4.       Ο κ. Σχινάς παρατήρησε ότι οι εισηγήσεις που έρχονται στην επιτροπή και αφορούν σχολεία είναι πολύ σωστές και δείχνουν τη δουλειά που κάνει η υπηρεσία και συμφώνησαν μαζί του και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά  από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της Υπηρεσίας. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 5:

Τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης μπροστά από τα 24o και 31o  Δημοτ. Σχολεία Ηρακλείου επί της οδού Γερωνυμάκη και μεταφορά των θέσεων  ταξί.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων  και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, στις εισόδους των 24o και 31o  Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου επί της οδού Γερωνυμάκη. Με απόφαση έχει χωροθετηθεί  πιάτσα ταξί με πέντε (5) θέσεις επί της οδού Γερωνυμάκη πάνω στη διάβαση πεζών, μπροστά από την είσοδο του  σχολείου.

Προτείνουμε τη μεταφορά των θέσεων ταξί σε νέα θέση επί της οδού Γερωνυμάκη, μετά τη συμβολή της με την οδό Κ. Ουράνη και σε απόσταση 20μ. από τους φωτεινούς σηματοδότες, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 5.

Ο Στέφανος Σμυρνιωτάκης  πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου πρότεινε τη διαγράμμιση και σήμανση της νέας θέσης στάθμευσης των ταξί από το δήμο για να είναι επαρκώς ορατή και να μην σταθμεύουν άλλα αυτοκίνητα.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η  επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της Υπηρεσίας όσον αφορά την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στις εισόδους των 24o και 31o  Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου επί της οδού Γερωνυμάκη και με τη μεταφορά των θέσεων ταξί σε νέα θέση επί της οδού Γερωνυμάκη και  τη διαγράμμιση και σήμανσή της. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 6:

Δημιουργία διάβασης πεζών επί της Λεωφόρου Κνωσσού.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Εισηγούμαστε την δημιουργία διάβασης πεζών επί της Λεωφόρου Κνωσσού, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 6.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η  επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της Υπηρεσίας για την δημιουργία διάβασης πεζών επί της Λεωφόρου Κνωσσού, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 6. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 7:

Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας) στην συμβολή των οδών Αδαμάκη και Μιχαήλ Βλάχου περιοχή Μασταμπάς.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Οι οδοί Αδαμάκη και Μιχ. Βλάχου ανήκουν στο δημοτικό οδικό δίκτυο, εντάσσονται πολεοδομικά στην περιοχή Μασταμπά. Η εκατέρωθεν στάθμευση των οχημάτων περιορίζει την ορατότητα των οχημάτων που εισέρχονται στην Αδαμάκη από την οδό Μιχ. Βλάχου και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγοί δεν σέβονται την διάταξη του Κ.Ο.Κ. για παραχώρηση προτεραιότητας στο όχημα που κινείται από δεξιά προτείνουμε την τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στην συμβολή των οδών Αδαμάκη και Μιχαήλ Βλάχου επί της Μιχαήλ Βλάχου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 7.

Ο κ. Ερμίδης παρατήρησε ότι χρειάζεται να γίνει μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη για την περιοχή για να έχουμε συνολική εικόνα για το που μπαίνουν στοπ, φανάρια, ποιοι δρόμοι έχουν προτεραιότητα, ποιοι κάθετοι κλπ. για να έχουμε συνολική εικόνα για το πώς κινούνται τα αυτοκίνητα. Η κα Χαιρέτη του απάντησε ότι δεν υπάρχει τώρα η δυνατότητα να μελετηθούν κυκλοφοριακά όλες οι πολεοδομικές ενότητες του Δήμου. Ο κ. Ερμίδης πρότεινε οι τέσσερις δρόμοι που υπάρχουν εκεί δηλαδή, η Ιωνίας, η Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Ιερολοχιτών και η Παρασκευοπούλου, αυτό το τετράγωνο, θα μπορούσε να μελετηθεί κυκλοφοριακά και ο πρόεδρος της επιτροπής του απάντησε ότι καταγράφεται η ενδιαφέρουσα πρότασή του και μόλις ωριμάσει η διαδικασία ανάθεσης μπορούμε να το δούμε. Ο κ. Σχινάς παρατήρησε ότι η συγκεκριμένη εισήγηση αφορά απλά την τοποθέτηση πινακίδας και όχι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (π.χ. μονοδρομήσεις, αντιδρομήσεις κλπ.) και συμφωνούν όλοι ότι πρέπει να μπει.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Στη συνέχεια, η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της Υπηρεσίας για την τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στην συμβολή των οδών Αδαμάκη και Μιχαήλ Βλάχου επί της Μιχαήλ Βλάχου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 7. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 8:

Μονοδρόμηση Ανώνυμης Οδού κάθετης επί των οδών Κων/νου Αστρινάκη.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

H οδός Κων/νου Αστρινάκη ανήκει στο οδικό δημοτικό δίκτυο, πολεοδομικά εντάσσεται στην πολεοδομική ενότητα «Πόρος - Πατέλλες- Κατσαμπάς - Μπεντεβή». Η ανώνυμη οδός όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο είναι κάθετη στην οδό Κων/νου Αστρινάκη και είναι διπλής κατεύθυνσης. Επειδή κατά την έξοδο των οχημάτων από την εν λόγω οδό προς την οδό Κ. Αστρινάκη η ορατότητα είναι περιορισμένη προτείνουμε την μονοδρόμησή της με είσοδο από την οδό Κ. Αστρινάκη. Παράλληλα λόγω αναστροφής κλίσης προτείνουμε την απαγόρευση της αριστερής στροφής (προς την ανώνυμη οδό) για τα οχήματα που κινούνται επί της Κ. Αστρινάκη με φορά από ανατολή προς δύση. Η κατακόρυφη σήμανση αποτυπώνεται στο συν. σχ. 8.

Οι κύριοι Τσαγκαράκης, Βαρδάκης, Ερμίδης και Παπαδάκης συμφώνησαν με την εισήγηση αλλά επεσήμαναν την επικινδυνότητα των γύρω δρόμων (Ξάνθου, Αστρινάκη) λόγω της ταχύτητας που αναπτύσσουν τα οχήματα και λόγω της παραβίασης των στοπ και ο κ. Σχινάς  επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη περιοχή χρειάζεται ολοκληρωμένη μελέτη και γι' αυτό ως προσωρινή λύση πρότεινε να μπουν «μάτια γάτας» στους γύρω δρόμους 50 μέτρα πριν τα στοπ για να προειδοποιούνται οι οδηγοί μέχρι να τελειώσει η ολοκληρωμένη μελέτη, που όπως είπε ο πρόεδρος για την Αστρινάκη έχει προχωρήσει η ωρίμανση μελέτης ανάπλασης και έχει μπει και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2018 για δημοπράτηση.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά  από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας καθώς και με την πρόταση του κ. Σχινά να μπουν «μάτια γάτας» στη συμβολή με την Ξάνθου. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 9:

Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Αχαιών περιοχή Καμίνια.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Με την υπ' αριθ. 106458/08-09-2017 αίτηση της 3ης Δημοτικής Κοινότητας, ζητά την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Αχαιών.

Η  οδός Αχαιών ανήκει στο δημοτικό οδικό δίκτυο εντάσσεται στην πολεοδομική ενότητα Καμινίων, λειτουργεί ως διπλής κατεύθυνσης και έχει πλάτος από  6,00μ- 6,50μ. με στάθμευση των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού γεγονός που επηρεάζει την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων.

Αξιολογώντας τα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής προτείνουμε την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Αχαιών με είσοδο από την οδό Μάχης Κρήτης και έξοδο προς την οδό Πετλέμπουρη, όπως φαίνεται στο συνημ. σχέδιο 9.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας για την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Αχαιών με είσοδο από την οδό Μάχης Κρήτης και έξοδο προς την οδό Πετλέμπουρη, όπως φαίνεται στο συνημ. σχέδιο 9. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 10:

Μονοδρόμηση της οδού Καλογνώμονος και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Με την υπ' αριθ. 121758/10-10-2017 αίτησή της η Δημοτική Αστυνομία, ζητά την τοποθέτηση σήμανσης στην οδό Καλογνώμονος έως την συμβολή της με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου.

Η οδός Καλογνώμονος ανήκει στο οδικό δημοτικό δίκτυο πολεοδομικά εντάσσεται στην περιοχή Μασταμπά, έχει πλάτος από  4,50μ- 5,50μ με στάθμευση των οχημάτων παρά το κράσπεδο γεγονός που επηρεάζει την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων.  Αξιολογώντας τα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής προτείνουμε την μονοδρόμηση της οδού Καλογνώμονος με είσοδο από την οδό Σγουρομαλλίνης και έξοδο προς την  Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Την αντιδρόμηση της οδού Ν. Σταυράκη με είσοδο από την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου  και έξοδο προς την οδό Σγουρομαλλίνης.

Λόγω της δυσκολίας διέλευσης του αστικού λεωφορείου από την Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στην συμβολή της με την οδό Καλογνώμονος, εισηγούμαστε την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 στην συμβολή των οδών Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και Αντωνίου Καστρινάκη καθώς και επί της Λεωφόρου Ανδρ. Παπανδρέου μεταξύ των οδών Ρολέν και  Καλογνώμονος προς βορρά, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο 10.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά να τροποποιηθεί η εισήγηση της υπηρεσίας με τις εξής αλλαγές: α) η οδός Καλογνώμονος να γίνει μονόδρομος με είσοδο από Ανδρέα Παπανδρέου και έξοδο προς Σγουρομαλλίνης, β) στην οδό Σταυράκη να γίνει αντιδρόμηση με είσοδο από Ανδρέα Παπανδρέου και έξοδο προς Γεωργιάδου και γ) να γίνει μονόδρομος το τμήμα της οδού Σγουρομαλλίνης που είναι διπλής κατεύθυνσης από Σταυράκη μέχρι Ρολέν με έξοδο προς Ρολέν. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 11:

Τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης, ανακλαστήρων οδοστρώματος μπροστά από τον ΙΑ Παιδικό Σταθμό επί της οδού Σόλωνος 23.

Εισήγηση Υπηρεσίας

Σχετ. η αριθ. Πρωτ. 128724/20-10-2017 αίτηση

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων  και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, την δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Σόλωνος 23 όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 11.

Επίσης λόγω της αναστροφής κλίσης και της περιορισμένης ορατότητας με τις διαδοχικές δεξιές στροφές, εισηγούμαστε την τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος σε 2 σημεία, πριν και μετά την πρώτη δεξιά στροφή στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηράκλειο προς Φορτέτσα και σε δύο σημεία πριν και μετά την δεξιά στροφή στο ρεύμα κυκλοφορίας από Φορτέτσα προς Ηράκλειο, όπως φαίνεται στο συν. σχέδιο 11.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 12:

Τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης μπροστά από το Πειραματικό σχολείο Ηρακλείου επί της οδού Γ. Κορνάρου περιοχή Εσταυρωμένος.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η  αριθ. 123430/22-10-2017 πρωτ. αίτηση

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων  και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, επί της οδού Γ. Κορνάρου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 12.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 13:

Τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης μπροστά από το 2ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου επί της οδού Δελημάρκου.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ η αριθ. Πρωτ. 127774/19-10-2017 αίτηση

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων  και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, επί της οδού Δελημάρκου και την δημιουργία διάβασης πεζών για την ασφαλή κίνηση των παιδιών που έρχονται από την δυτική πλευρά του σχολείου, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 13.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 14:

Τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης μπροστά από το 43ο Δημοτικό σχολείο και 77ο Νηπιαγωγείο περιοχή Λίντο.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  109340/2017

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων  και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, μπροστά από τις εισόδους των σχολείων επί των οδών Έβρου και Άρτας, όπως φαίνεται στο συν. σχ. 14.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 15:

Δημιουργία διαβάσεων πεζών επί των οδών Γράμμου, Λ. Ικάρου και σε κάθετες οδούς στη Λ. Ικάρου.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ η αριθ. Πρωτ. . 127237/19-10-2017 αίτηση

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε και αξιολογώντας τα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής εισηγούμαστε την δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της οδού Γράμμου, Λ. Ικάρου και στις δύο οδούς βόρεια της Λ. Ικάρου έναντι από την οδό Γράμμου. Επίσης προτείνουμε την απαγόρευση της αριστερής στροφής για τα οχήματα που εξέρχονται από τις δύο κάθετες οδούς στην Λ. Ικάρου και θέλουν να κινηθούν ανατολικά, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 15, με βάσει  το άρθρ. 16 παρ. 4 του ΚΟΚ, «…….όπου ο οδηγός δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί σε οδόστρωμα που προορίζεται για την αντίθετη προς την κατεύθυνσή του κυκλοφορία……»

Ο κ. Βαρδαβάκης ζήτησε διευκρινίσεις για το πού θα μπουν ακριβώς οι διαβάσεις πεζών. Ο κ. Σχινάς εξέφρασε την άποψη ότι είναι κατάχρηση η δημιουργία τόσων πολλών διαβάσεων πεζών σε τόσο κοντινά σημεία στη Λ. Ικάρου και πρότεινε να καταργηθεί η διάβαση πεζών στην οδό Κερκύρας.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας καθώς και με την πρόταση του κ. Σχινά. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 16:

Τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης μπροστά από το 3ο Δημοτικό σχολείο και 8ο Νηπιαγωγείο, περιοχή Νέα Αλικαρνασσός.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ. 124446/13-10-2017 αίτηση

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε στην περιοχή εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων  και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, μπροστά από τις εισόδους των σχολείων επί των οδών Αγίου Γεωργίου και Θαλή, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο 16.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 17:

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 στις συμβολές των οδών Αγίου Αλεξάνδρου και Λαουμτζή και Αγίου Αλεξάνδρου και Εμμ. Σεκέρη περιοχή Καρτερός.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  97098/18-8-2017 αίτηση

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε εισηγούμαστε την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων (2) Ρ-2  στην συμβολή των οδών Εμμ. Σεκέρη και Αγίου Αλεξάνδρου επί της οδού Εμμ. Σεκέρη και τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 (1) στην συμβολή των οδών Λαουμτζή και Αγίου Αλεξάνδρου επί της Λαουμτζή (δυτικά), ανατολικά της συμβολής υπάρχει υφιστάμενη πινακίδα Ρ-2  στην περιοχή Καρτερός, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχ. 17.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 18:

Χωροθέτηση χώρου (για στάση όχι για στάθμευση) μπροστά από το κατάστημα της τράπεζας Πειραιώς επί της οδού Βίτσι.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθμ. 112158/20-9-2017 αίτηση

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήσαμε στην περιοχή εισηγούμαστε την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-39 (Απαγορεύεται η στάθμευση) 5,00 μ. μετά την συμβολή των οδών Λύκτου και Βίτσι επί της οδού Βίτσι, για ολιγόλεπτη στάση του οχήματος χρηματαποστολής της τράπεζας, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχ. 18.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά για ολιγόλεπτη στάση του οχήματος χρηματαποστολής της τράπεζας στην εσοχή που υπάρχει στην Φλωρίνης και Ικάρου. Ο κ. Ερμίδης ψήφισε Όχι. Με τη θετική γνωμοδότηση της επιτροπής συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 19:

Τοποθέτηση κατακόρυφης, οριζόντιας σήμανσης μπροστά από τον παιδικό σταθμό επί της οδού Ευμαθίου περιοχή Μεσσαμπελιές.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ η αριθ. Πρωτ.  103245/2017 αίτηση

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων  και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16,  και την δημιουργία διάβασης πεζών μπροστά στην είσοδο του παιδικού σταθμού, όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο 19.

Ο κ. Ερμίδης παρατήρησε ότι και στη συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη μελέτη για τις διαβάσεις, για τη σήμανση κλπ.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 20:

Δημιουργία διάβασης πεζών επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας και τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης μπροστά από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου.

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.117268/29-9-2017 αίτηση

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων  και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16,  μπροστά από το 3ο Λύκειο Ηρακλείου. Την μεταφορά της θέσης ΑΜΕΑ που βρίσκεται επί της οδού Αθ. Διάκου (μπροστά από το εργατικό κέντρο), σε νέα θέση όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο σε απόσταση πέντε (5) μέτρα από τη συμβολή,  την δημιουργία διαβάσεων  πεζών επί της Λεωφ. Δημοκρατίας και τη δημιουργία νέας διάβασης  επί της οδού Μύσωνος,. Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 20.  

Ο κ. Τσαγκαράκης εξέφρασε την επιφύλαξή του για το κατά πόσο θα είναι λειτουργική η διάβαση πεζών επί της οδού Μύσωνος γιατί θα δημιουργείται ουρά των αυτοκινήτων που θα κόβουν ταχύτητα για τους πεζούς ή μπορεί και να γίνονται ατυχήματα από ασυνείδητους οδηγούς που δεν θα σέβονται τη διάβαση των πεζών αλλά η κα Χαιρέτη του απάντησε ότι η διάβαση θα μπει 5 μέτρα μετά τη συμβολή. Ο κ. Σχινάς πρότεινε να μπουν ανακλαστήρες οδοστρώματος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Για τη μεταφορά της θέσης ΑΜΕΑ εκφράστηκαν αντιρρήσεις κυρίως από τον κ. Μαυροματάκη γιατί δεν θα εξυπηρετούνται όσα ΑΜΕΑ θα θέλουν να πάνε στο εργατικό κέντρο αφού η νέα θέση θα είναι απέναντι και συμφώνησαν και άλλα μέλη της επιτροπής μαζί του αλλά η κα Χαιρέτη απάντησε ότι η υφιστάμενη θέση είναι πάνω σε στροφή και είναι επικίνδυνη και γι' αυτό προτείνεται να μεταφερθεί απέναντι και λίγο παρακάτω. Ο κ. Σχινάς επεσήμανε ότι η νέα θέση θα εξυπηρετεί και το σχολείο που υπάρχει εκεί. Η κα Χαιρέτη τότε πρότεινε να μπει άλλη μία θέση ΑΜΕΑ μπροστά στο 3ο Λύκειο και ο κ. Σχινάς πρότεινε να μπουν και ανακλαστήρες οδοστρώματος και επί της Λεωφ. Δημοκρατίας.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την τροποποιημένη εισήγηση της υπηρεσίας που προσθέτει μία επιπλέον θέση ΑΜΕΑ και με τις παρατηρήσεις του κ. Σχινά. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 21:

Τοποθέτηση κατακόρυφης, οριζόντιας σήμανσης μπροστά από τον παιδικό σταθμό «Η Μαγική Αυλή» επί της οδού Μετεώρων περιοχή Πόρος.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  116410/28-9-2017 αίτηση

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων  και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16,  και την δημιουργία διάβασης πεζών μπροστά στην είσοδο του παιδικού σταθμού όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 21.

Ο κ. Σχινάς πρότεινε να εξεταστεί σύστημα μονοδρομήσεων στη συγκεκριμένη περιοχή και να μπει μια επιπλέον διάβαση πεζών στον κάθετο δρόμο της Μετεώρων.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας και με την πρόταση του κ. Σχινά για μια επιπλέον διάβαση. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 22:

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) σε τμήμα της οδού Ιδαίας και επί της Λεωφ. Κνωσσού.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  123681/10-10-2017 αίτηση

H οδός Ιδαίας ανήκει στο οδικό δημοτικό δίκτυο, λειτουργεί ως διπλής κατεύθυνσης με στάθμευση των οχημάτων από τη νότια πλευρά και εντάσσεται στην πολεοδομική ενότητα «Μεσαμπελιές - Αγ. Ιωάννης - Φορτέτσα». Λόγω του περιορισμένου πλάτους της και της αυξημένης κυκλοφοριακής κίνησης που παρατηρείται  δημιουργούνται προβλήματα στην απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων.

Προτείνουμε  την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40  επί της οδού Ιδαίας από τη νότια πλευρά και επί της Λ. Κνωσσού στα σημεία όπως αποτυπώνονται στο συν. σχέδιο 22.

Η κα Χαιρέτη και πολλά μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την κυκλοφοριακή λειτουργία της συγκεκριμένης οδού σε σχέση με την ιδιαίτερα επιβαρυμένη κυκλοφοριακά Λ. Κνωσού και την ύπαρξη πολυκαταστημάτων στην περιοχή. Ο πρόεδρος είπε ότι η συγκεκριμένη εισήγηση δίνει κίνητρο χρήσης του πάρκινγκ του πολυκαταστήματος και διευκολύνει την τροχαία και τη δημοτική αστυνομία για την τήρηση του ΚΟΚ αλλά και ότι θα γίνει μελέτη για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40  επί της οδού Ιδαίας από τη νότια πλευρά και επί της Λ. Κνωσσού στα σημεία όπως αποτυπώνονται στο συν. σχέδιο 22 και να γίνει μια συνολική διερεύνηση και μελέτη της περιοχής. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 23:

Μονοδρόμηση της οδού Ελευθ. Κουρουπάκη και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 επί της οδού Κουρουπάκη και Δημοκρατίας.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  136526/8-11-2017 αίτηση

Η οδός Ελευθερίου Κουρουπάκη είναι δρόμος του οδικού δημοτικού δικτύου είναι κάθετη στην Λ. Δημοκρατίας, λειτουργεί ως διπλής κατεύθυνσης και το πλάτος της δεν υπερβαίνει τα 5,0μ. Λόγω της δυσκολίας που παρατηρείται στην κίνηση των οχημάτων προτείνουμε τη μονοδρόμησή της με είσοδο από την οδό Δωδεκανήσου και έξοδο προς την Λ. Δημοκρατίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης από τη βόρεια πλευρά. Η κατακόρυφη σήμανση  αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 23.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 24:

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 82.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  145025/23-11-2017 αίτηση

Εισηγούμαστε την παραχώρηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 82 μπροστά από την Ψυχιατρική Κλινική "Άγιος Χαράλαμπος" όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 24.  

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 25:

Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 στην συμβολή των οδών Τελχινών και Ανώνυμης οδού - μονοδρόμηση τμήματος της οδού Μυριοκεφάλων.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  26754/2017 αίτηση δημότη

Οι οδοί Μυριοκεφάλων και Τελχινών είναι δρόμοι του οδικού δημοτικού δικτύου, εντάσσονται στην πολεοδομική ενότητα «Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα».  Το πλάτος της οδού Μυριοκεφάλων που λειτουργεί σήμερα ως δρόμος διπλής κατεύθυνσης δεν υπερβαίνει τα 4,00m.

Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνουμε την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-2 (Υποχρεωτική διακοπή πορείας) στην συμβολή των οδών Τελχινών και Ανώνυμης οδού επί της Ανώνυμης οδού, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο. Λόγω του περιορισμένου πλάτους  της οδού Μυριοκεφάλων προτείνουμε  την μονοδρόμηση τμήματος της οδού με είσοδο από την οδό Τελχινών και έξοδο στην οδό Εθνομαρτύρων όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο  σχέδιο 25.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 26:

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 επί της οδού Επισκοπής και Απαγόρευση αριστερής στροφής από την οδό Επισκοπής προς την οδό Κων/νου Αστρινάκη.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  1003007/2017 αίτηση δημότη

Η οδός Επισκοπής ανήκει στο οδικό δημοτικό δίκτυο, εντάσσεται στην πολεοδομική ενότητα «Πόρος -Πατέλλες -Κατσαμπάς» και λειτουργεί ως μονόδρομος. Προτείνουμε την απαγόρευση της στάθμευσης στα σημεία που μειώνεται το πλάτος ώστε να είναι εφικτή η διέλευση οχημάτων και η κίνηση του απορριμματοφόρου να γίνεται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Επίσης προτείνουμε την απαγόρευση της αριστερής στροφής για τα οχήματα που κινούνται επί της οδού Επισκοπής και προς την οδό Κ. Αστρινάκη για να κινηθούν ανατολικά, λόγω περιορισμένης ορατότητας, με βάσει  το άρθρ. 16 παρ. 4 του ΚΟΚ, «…….όπου ο οδηγός δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί σε οδόστρωμα που προορίζεται για την αντίθετη προς την κατεύθυνση του κυκλοφορία……».  

Η κατακόρυφη σήμανση αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 26.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας με την προσθήκη να μπουν κολονάκια όπου υπάρχουν πινακίδες Ρ40. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 27:

Τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης μπροστά από το 10ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου επί της οδού Μελιδονίου περιοχή κέντρο.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  115908/27-7-2017 αίτηση

Εισηγούμαστε την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης με βάση τις προδιαγραφές όπως ορίζονται στην αριθ. ΔΜΕΟ/Ο3050/16-9-2013 «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων  και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», παράρτημα ΙΙ, σχ. 16, μπροστά από 10ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου επί της οδού Μελιδονίου 4 περιοχή κέντρο, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 27.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας για την τοποθέτηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης μπροστά από 10ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου επί της οδού Μελιδονίου 4 περιοχή κέντρο, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 27. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 28:

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-55 επί της οδού Αμοργού περιοχή Άγιος Ιωάννης.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  111501/19-9-2017 αίτηση

H οδός Αμοργού ανήκει στο οδικό δημοτικό δίκτυο εντάσσεται στην πολεοδομική ενότητα «Αγ. Ιωάννης - Μεσαμπελιές - Φορτέτσα» και είναι χαρακτηρισμένη από το σχέδιο πόλης ως πεζόδρομος.

Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνουμε την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-55 (Υποχρεωτική διέλευση πεζών) επί της οδού Αμοργού περιοχή Άγιος Ιωάννης, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 28.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας για την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-55 (Υποχρεωτική διέλευση πεζών) επί της οδού Αμοργού περιοχή Άγιος Ιωάννης, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 28. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 29:

Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Εμμ. Κωνσταντινίδη και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40, περιοχή Νέα Αλικαρνασσός.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  125655/17-10-2017 αίτηση

Η  οδός Εμμ. Κωνσταντινίδη  ανήκει στο οδικό δημοτικό δίκτυο και πολεοδομικά εντάσσεται στην περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού και συγκεκριμένα στο τμήμα του πολεοδομικού ιστού που περιβάλλεται από τη Λ. Ικάρου - Στ. Καζαντζίδη - Καρτερού και Ορακίων.  

Διαπιστώνοντας το πρόβλημα που παρατηρείται καθημερνά επί της οδού Εμμ. Κωνσταντινίδη, λόγω των χρήσεων που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή, με την άναρχη στάθμευση των οχημάτων εκατέρωθεν της οδού, προτείνουμε τη μονοδρόμηση της οδού Εμμ. Κωνσταντινίδη με είσοδο από την οδό Μιχ. Ελευθεριάδη και  απαγόρευση της στάθμευσης από τη νότια πλευρά της οδού, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 29.

Η κα Χαιρέτη διευκρίνισε ότι η μονοδρόμηση της οδού Εμμ. Κωνσταντινίδη δεν συμφωνεί με την κυκλοφοριακή μελέτη  για το τμήμα πολεοδομικού ιστού περιοχής Ν. Αλικαρνασσού αλλά κρίνεται απαραίτητη για τους λόγους που αναφέρονται προηγουμένως και τα περισσότερα μέλη της επιτροπής (Σχινάς, Ερμίδης, Ψαράς κ.ά.) αντέδρασαν και δεν συμφώνησαν με την εισήγηση. Τότε ο πρόεδρος πρότεινε να μπουν κολωνάκια για να λυθεί το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά με την εισήγηση της υπηρεσίας αλλά γνωμοδότησε θετικά με την πρόταση του προέδρου για να τοποθετηθούν κολωνάκια για να αποτρέπεται η στάθμευση των οχημάτων. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 30:

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 επί της οδού Ζαλόγγου και στις δύο πλευρές της οδού και τοποθέτηση σταθερών εμποδίων κολωνάκια, περιοχή Τρία Πεύκα.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  122427/10-10-2017 αίτηση

Η οδός Ζαλόγγου ανήκει στο οδικό δημοτικό δίκτυο είναι κάθετη στην οδό Χρυσοστόμου και λειτουργεί ως μονόδρομος με είσοδο από την οδό Χρυσοστόμου και έξοδο προς τη Λ. Κνωσσού.  Επειδή παρατηρείται καθημερινά πρόβλημα στην κίνηση των οχημάτων λόγω της άναρχης στάθμευσης προτείνουμε την απαγόρευση στάθμευσης και την τοποθέτηση οριοδεικτών στις συμβολές των οδών  για αποτροπή της στάθμευσης. Η κατακόρυφη σήμανση και η ενδεικτική θέση των οριοδεικτών  αποτυπώνονται  στο συν. σχέδιο 30.

Ο κ. Σχινάς πρότεινε να μονοδρομηθεί η οδός Σταύρου Νιώτη με είσοδο από την Παπανδρέου και έξοδο στη Ζαλόγγου και η πρότασή του υιοθετήθηκε από τα μέλη της επιτροπής.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας για την απαγόρευση στάθμευσης και την τοποθέτηση οριοδεικτών στη Ζαλόγγου και με την πρόταση του κ. Σχινά για μονοδρόμηση της οδού Σταύρου Νιώτη. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 31:

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-32 (όριο μέγιστης ταχύτητας) επί της οδού Απολλωνίου του Περγαίου, περιοχή Νέα Αλικαρνασσός

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  100630/28-8-2017 αίτηση

Η οδός Απολλωνίου Περγαίου βρίσκεται σε περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού, εκτός σχεδίου πόλεως. Εξετάζοντας τις τοπικές κυκλοφοριακές συνθήκες προτείνουμε τροποποίηση του ορίου ταχύτητας από 50χλμ /ώρα όπως ορίζεται εντός κατοικημένων περιοχών με βάσει τον ΚΟΚ σε 30χλμ/ώρα για το λόγο ότι υπάρχουν κατοικίες, συχνή διέλευση πεζών όπου λόγω της έλλειψης πεζοδρομίων καθίσταται επικίνδυνη η διέλευσή τους. Η κατακόρυφη σήμανση αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 31.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας για την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-32 (όριο μέγιστης ταχύτητας) επί της οδού Απολλωνίου του Περγαίου όπως σήμανση αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 31. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.


ΘΕΜΑ 32:

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-2 στην συμβολή των οδών Οδυσσέα Ανδρούτσου και Λευκών Ορέων επί της Λευκών Ορέων.

Εισήγηση Υπηρεσίας:

Σχετ. η αριθ. Πρωτ.  100362/8-9-2017 αίτηση

Οι οδοί Λευκών Ορέων και Οδυσσέα Ανδρούτσου ανήκουν στο οδικό δημοτικό δίκτυο και εντάσσονται στην πολεοδομική ενότητα «Θέρισσος - Δειλινά -Κορώνη Μαγαρά» και λειτουργούν ως διπλής κατεύθυνσης με εξαίρεση το τμήμα της οδού Λευκών Ορέων που είναι μονόδρομος από τη συμβολή με την οδό Λ. Κουρνά έως τη συμβολή με την οδό Οδ. Ανδρούτσου.

Η στάθμευση των οχημάτων γίνεται εκατέρωθεν των  οδών, γεγονός που περιορίζει την ορατότητα των οχημάτων που εισέρχονται και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγοί δεν σέβονται την διάταξη του Κ.Ο.Κ. για παραχώρηση προτεραιότητας στο όχημα που κινείται από δεξιά προτείνουμε την τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στην συμβολή των οδών Οδ. Ανδρούτσου  και Λευκών Ορέων  επί της Λευκών Ορέων, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 32.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μετά από διαλογική συζήτηση η επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας για την τοποθέτηση πινακίδων Ρ2 (υποχρεωτική διακοπή πορείας) στην συμβολή των οδών Οδ. Ανδρούτσου  και Λευκών Ορέων  επί της Λευκών Ορέων, όπως αποτυπώνεται στο συν. σχέδιο 32. Επίσης, συμφώνησαν και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.

Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κυκλοφορίας συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας Αλικαρνασσού (πρώην Δημαρχείο Αλικαρνασσού) τη Δευτέρα 18/12/2017 και ώρα 12:30 μ.μ. ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Αναστασάκη Γιάννη.

Η σύνθεση της επιτροπής σύμφωνα με τις 799/2014 και 267/2016 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκαν και με την 465/2017 είναι η ακόλουθη:

Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Αυτεπιστασίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (πρόεδρος), Μηνάς Καπετανάκης, Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νεκτάριο Ανδρεαδάκη ως εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Πολιτών», Μαρίνος Παττακός Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Garancini Gian Andrea Paolo ως εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Πολιτών»,  Ιωάννης Ψαρράς, Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Τσαμπουράκη ως εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο Ανοιχτοί Ορίζοντες», Ιωάννης Νεονάκης, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Αντώνη Αντωνόπουλο, Τοπογράφο Μηχανικό ως εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες», Συμεών Ερμίδης, τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Μανόλη Καραντεμοίρη ως εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Μόνα Αμανατίδου, Δημοτική Σύμβουλος τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Λεωνίδα Ζαμπετάκη, ως εκπρόσωποι της δημοτικής παράταξης «Άμεση Δημοκρατία», Εμμανουήλ Ζαϊμάκης, Διοικητής Τροχαίας Ηρακλείου, τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Αστυνόμο Β΄ κ. Μουρτζάκη Εμμανουήλ, Ιωάννης Σχινάς, Τοπογράφος Μηχανικός τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον κ. Μπάκιντα Κώστα ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, Εμμανουήλ Κουμαντάκης, Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Χουστουλάκη Αλέξανδρο ως εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Καλλέργος Βουλγαράκης, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΤΕΛ Ηρακλείου τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Δοξαστάκη Ευάγγελο αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ως εκπρόσωποι του ΚΤΕΛ Ηρακλείου, Στέφανος Σμυρνιωτάκης τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Βαρδαβάκη,  ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου, Χαρίτος Παπαδάκης τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Μύρωνα Βλατάκη ως εκπρόσωποι των Ιδιοκτητών Σταθμών Αυτοκινήτων, Γεώργιος Βιδάκης τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Κοτζιά και 2ο αναπληρωτή του τον κ. Χαράλαμπο Γερώνυμο ως εκπρόσωποι ΑΜΕΑ, Νίκος Μαυροματάκης, ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Σερπετσιδάκη ιδιώτη Πολιτικό Μηχανικό, Ιωάννης Νιταδώρος, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος.

Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι: Γιάννης Αναστασάκης (πρόεδρος), Μηνάς Καπετανάκης, Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Δύναμη Πολιτών»,  Ιωάννης Ψαρράς, Δημοτικός Σύμβουλος τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Ηράκλειο Ανοιχτοί Ορίζοντες», Συμεών Ερμίδης τακτικό μέλος, εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Λεωνίδας Ζαμπετάκης αναπληρωματικό μέλος,  ως εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης «Άμεση Δημοκρατία», Στέλιος Καρακούδης, ως εκπρόσωπος της Τροχαίας Ηρακλείου, Ιωάννης Σχινάς τακτικό μέλος, εκπρόσωπος του ΤΕΕ τμήματος Ανατολικής Κρήτης, Καλλέργος Βουλγαράκης τακτικό μέλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΤΕΛ Ηρακλείου, Στέφανος Σμυρνιωτάκης τακτικό μέλος και Ιωάννης Βαρδαβάκης αναπληρωματικό μέλος, ως εκπρόσωποι του Συλλόγου Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Ηρακλείου, Χαρίτος Παπαδάκης τακτικό μέλος,  εκπρόσωπος των Ιδιοκτητών Σταθμών Αυτοκινήτων, Νίκος Μαυροματάκης τακτικό μέλος,  ιδιώτης Πολιτικός Μηχανικός,  Ιωάννης Νιταδώρος, Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος.

Στην συνεδρίαση παραστάθηκαν η κα Χαιρέτη Πελαγία, υπεύθυνη του τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών του Δήμου Ηρακλείου και η κα Μαρίνα Λεονταράκη ως γραμματέας της επιτροπής για την τήρηση των πρακτικών. Από την 1η Δημοτική Κοινότητα παραστάθηκε η κα. Μαρίνα Ανδρονά - Κοντογιαννάκη και από την  3η Δημοτική Κοινότητα παραστάθηκε ο κος Νικόλαος Τσαγκαράκης.

Ο πρόεδρος ξεκίνησε τη συνεδρίαση φέρνοντας προς συζήτηση το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο και συμφωνήθηκε να συζητηθεί:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Προτείνουμε ως χώρο αποβίβασης των πελατών του ξενοδοχείου POLIS να οριοθετηθεί ο ήδη διαμορφωμένος χώρος μπροστά από το ξενοδοχείο ΕΙΡΗΝΗ ως χώρος στάσης για επιβίβαση και αποβίβαση των πελατών και των δύο ξενοδοχείων.

Πρόταση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το εν λόγω θέμα η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά με την εισήγηση της υπηρεσίας να οριοθετηθεί ο ήδη διαμορφωμένος χώρος μπροστά από το ξενοδοχείο ΕΙΡΗΝΗ στην οδό Κορωναίου ως χώρος στάσης για επιβίβαση και αποβίβαση των πελατών και του ξενοδοχείου POLIS, να μπει σήμανση που θα απαγορεύει τη στάθμευση και να τοποθετηθούν πινακίδες που θα ενημερώνουν ότι είναι χώρος για επιβίβαση και αποβίβαση των πελατών και των δύο ξενοδοχείων Με τη γνωμοδότηση της επιτροπής συμφώνησαν  και οι εκπρόσωποι της 1ης Δημοτικής Ενότητας κα Μαρίνα Ανδρονά- Κοντογιαννάκη και της 3ης Δημοτικής Ενότητας κ. Νίκος Τσαγκαράκης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση