iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
εφορια εισφορα

Ποιες εκκρεμότητες στην εφορία πρέπει να «κλείσουν» άμεσα;


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Μη γνωστές εκκρεμότητες σχετικές με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των κατοίκων εξωτερικού, των αποβιωσάντων, αλλά και όσων είχαν αναδρομικές αποδοχές πρέπει να διευθετηθούν έως τις 29 Δεκεμβρίου, παράλληλα με την εξόφληση του ΕΝΦΙΑ, των τελών κυκλοφορίας και του ΦΠΑ.

Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια εφορία, εμπρόθεσμα, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα πρέπει να ξεχάσουν οι συγγενείς να ενημερώσουν το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ του αποβιώσαντος, πριν από την υποβολή της δήλωσης, με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/εγγύτερων συγγενών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η δήλωση αναδρομικών αποδοχών, οι οποίες εισπράχθηκαν μέσα στο φορολογικό έτος 2016. Αυτό γίνεται με τροποποιητικές δηλώσεις οι οποίες θα παραλαμβάνονται χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι δηλώσεις αναδρομικών για το οικονομικό 2015 κατατίθενται ηλεκτρονικά και για τα προηγούμενα οικονομικά έτη στην ΔΟΥ.

Οι δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού, που έγινε δεκτή η μεταφορά τους στην ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού. Οι φορολογούμενοι που κατέθεσαν αίτηση μεταφοράς στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού για πρώτη φορά και η αίτησή τους εγκρίθηκε μέσα στο 2017 μπορούν να υποβάλουν την φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2016 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του χρόνου.

Πηγή: cnn.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση