iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018
Ευρώ - Μισθός

Μισθός "πείνας" έως 600 ευρώ για έναν στους τρεις


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Αύξηση της απασχόλησης αλλά και σαρωτική επικράτηση των χαμηλών μισθών στον ιδιωτικό τομέα αποκαλύπτουν τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος "Εργάνη", από τα οποία προκύπτει ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους αμείβεται με μισθούς έως 600 ευρώ.

Από τα στατιστικά στοιχεία - που είναι επικαιροποιημένα έως και την 21η Οκτωβρίου - προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση στην Ελλάδα ανέρχονται σε 413.285, ήτοι το 22,65% των εργαζομένων, ενώ λαμβάνουν απολαβές ως 500 ευρώ.

Επιπλέον, άλλοι 200.759 εργαζόμενοι, δηλαδή το 11% του συνόλου, λαμβάνει απολαβές από 501 έως 600 ευρώ.

Στην κορυφή της μισθολογικής πυραμίδας βρίσκονται περίπου 50.000 εργαζόμενοι με μισθούς άνω των 3.000 ευρώ, αποτελώντας το 2,74% του συνόλου.


Αύξηση απασχόλησης

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ειδικού τεύχους της "Εργάνης", μεταξύ 2016 και 2017 κατεγράφη σημαντική αύξηση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι το 2017 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου είναι αυξημένος σε σχέση με το 2016 κατά 121.913 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας αύξηση 7,16 %.

Από τις 121.913 νέες θέσεις εργασίας, το 70% (86.120) είναι πλήρους απασχόλησης και το 30% (35.793) μερικής απασχόλησης.

Επίσης, το 2017 καταγράφηκαν 14.085 περισσότερες επιχειρήσεις σε σχέση με το έτος 2016, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση σε ετήσια βάση κατά 6,04%. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2017 ανέρχονται σε 247.236, ενώ για το 2016 ανέρχονταν σε 233.151.

Μεταξύ των ετών 2014 και 2017 προκύπτει αύξηση της απασχόλησης κατά 293.258 θέσεις εργασίας ή ποσοστό 19,15%. Από τις 293.258 αυτές πρόσθετες θέσεις εργασίας, το 63% (184.879) είναι πλήρους απασχόλησης και το 37% (108.379) μερικής απασχόλησης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση