iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018
αιτησεισ αναπληρωτων

Έρχονται νέες προσλήψεις στην Κρήτη – ποιους αφορούν


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού (10 ατόμων) του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων στα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου (4 άτομα), Κοζάνης (3 άτομα), Καβάλας (2 άτομα) και Ιωαννίνων (1 άτομο) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ' αριθ. 202/07-12-2017 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., για την αντιμετώπιση  απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α. με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι τις 22-12-2017, δηλώνοντας το Υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν.  

Για περισσότερες πληροφορίες   οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.elga.gr/nea/97-deite-edo-oles-tis-anakoinoseis/

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση