iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΑΞΗ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

Σε ποιο σχολείο της Κρήτης θα λειτουργήσει Τάξη Υποδοχής


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Οι  σχολικές μονάδες που εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας,  όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχης (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ, ορίζονται με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Σύμφωνα με την ΥΑ για τη λειτουργία των ΤΥ στις Τ.Υ. Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 15 ωρών.

Μετά την έκδοση της απόφασης, ακολουθεί η κατανομή πιστώσεων στους Περιφερειακούς Διευθυντές οι οποίοι και θα ιδρύσουν τις Τάξεις Υποδοχής.

Δείτε εδώ τα σχολεία με Τ.Υ. στη Δευτεροβάθμια, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και το 5ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου.


Τι είναι οι Τάξεις Υποδοχής;

Προκειμένου  η εκπαίδευση παλιννοστούντων  και  αλλοδαπών μαθητών να γίνει περισσότερο αποτελεσματική και συμμετοχική-ενεργητική, ώστε οι μαθητές αυτοί να ενταχθούν ομαλά και ισόρροπα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στα πλαίσια της διαπολιτισμικής αγωγής, διαμορφώνεται ένα ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει στο Σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού σταθμίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών και τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας να επιλέξει εκείνο το σχήμα που μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά και αποδοτικά. Το θεσμικό σχήμα έχει τη μορφή:

  • Τάξη Υποδοχής  Ι
  • Τάξη Υποδοχής II
  • Φροντιστηριακό Τμήμα
  • Διευρυμένο ωράριο

Πηγή: alfavita.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση