iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018
ΠΑΙΔΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ

Εγκύκλιος η τσάντα στο σχολείο -Από πότε σε όλα τα σχολεία


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Έρχεται το "Happy Fridays" των μαθητών το οποίο αν μη τι άλλο θα σκορπίσει χαρά σίγουρα στους μαθητές αλλά και στους γονείς τους καθώς με συγκεκριμένο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας, δίδεται η δυνατότητα στους μαθητές να αφήνουν την τσάντα τους στο σχολείο την Παρασκευή και να την ξαναπαίρνουν την Δευτέρα με την επιστροφή τους δηλαδή στο σχολείο.

Αυτή ήταν η είδηση που είχε αναρτήσει προ ημερών το neakriti.gr, προκαλώντας ενθουσιασμό σε μαθητές , γονείς και εκπαιδευτικούς με παραπάνω από 20 σχολεία στο νησί να προχωρούν σε πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πλέον από πρόγραμμα του Υπουργείου γίνεται εγκύκλιος η οποία και θα εφαρμοστεί σε όλα τα δημόσια δημοτικά σχολεία της χώρας από τον Ιανουάριο του 2018.

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο

Μία εγκύκλιο που ορίζει την εφαρμογή του προγράμματος « Η τσάντα στο σχολείο»   στους μαθητεìς οìλων των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων της χωράς,  απόì τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Ιούνιο του ιδίου εìτους και μετέπειτα απόì την έναρξη κάθε διδακτικούì έτους έως την λήξη του, υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα.


Για την εφαρμογή του προγράμματος το κάθε Δημοτικό Σχολείο θα πρέπει να ακολουθήσει τις εξής διαδικασίες :

1. Ο Διευθυντηìς/τρια του Σχολειìου συγκαλειì σε εìκτακτη συνεδριìαση το Συìλλογο Διδασκοìντων του σχολειìου με αντικειìμενο την υλοποιìηση της συγκεκριμεìνης δραìσης.

2. Ο Συìλλογος Διδασκοìντων αποφασιìζει και οριìζει τα Σαββατοκυìριακα που θα υλοποιηθειì η δραìση και συνταìσσει σχετικοì πρακτικοì.

3. Οι εκπαιδευτικοιì του σχολειìου, πριν την εìναρξη της δραìσης, ενημερωìνουν τους μαθητεìς και τις μαθηìτριες της ταìξης τους για την εν λοìγω δραìση και τις ενδεχοìμενες μεταβολεìς και προσαρμογεìς που θα προκυìψουν στη σχολικηì καθημερινοìτητα.

Στη συνεìχεια:

1. Ο Διευθυντηìς/τρια του Σχολειìου συνταìσσει και διανεìμει επιστοληì προς τους γονειìς των μαθητωìν του σχολειìου του, για την ενημεìρωσηì τους σχετικαì με τη νεìα δραìση και τον χροìνο υλοποιìησης αυτηìς.

2. Ο Συìλλογος Διδασκοìντων του σχολειìου, αποφασιìζει για πρακτικαì ζητηìματα και ιδιαιτεροìτητες που μπορειì να αναδυθουìν οìπως, η συνεννοìηση μεταξυì των εκπαιδευτικωìν της σχολικηìς μοναìδας για το προìγραμμα της Δευτεìρας, ο εìλεγχος εκ μεìρους των μαθητριωìν και των μαθητωìν του περιεχομεìνου της σχολικηìς τσαìντας που θα αφηìσουν στο σχολειìο για το Σαββατοκυìριακο, συìμφωνα παìντα με το Ωρολοìγιο Προìγραμμα του σχολειìου.

3. Ο Συìλλογος Διδασκοìντων δυìναται να αποφασιìσει την εφαρμογηì της δραìσης και σε περισσοìτερα του ενοìς Σαββατοκυìριακα τον μηìνα.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Παιδείας στην εγκύκλιο "η πρωτοβουλιìα αυτηì δεν ισοδυναμειì με εγκαταìλειψη της μελεìτης ηì αìλλων δημιουργικωìν εργασιωìν, τις οποιìες οι μαθητεìς και οι μαθηìτριες δυìνανται να υλοποιουìν κατ' οιìκον σε ατομικηì ηì και ομαδικηì βαìση, συνδυαìζοντας ενιìοτε τη διασκεìδαση και το συνεργατικοì πνευìμα με τη μαìθηση".

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση