iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018
M42 The Great Orion Nebula

Το μεγάλο νεφέλωμα του Ωρίωνα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Αυτό είναι το Μ42, το μεγάλο νεφέλωμα του Ωρίωνα. Πρόκειται για μια ακόμα περιοχή αστρογέννεσης που εκτείνεται σε απόσταση 40 ετών φωτός. Το μεγάλο νεφέλωμα είναι ορατό και με γυμνό οφθαλμό και βρίσκεται σε απόσταση 1500 ετών φωτός από τη Γη.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση