iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018
ΑΣΕΠ - Διαγωνισμός - Προκήρυξη θέσεων

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις σε δικαστήρια και υπηρεσίες, αποτελέσματα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Εκδόθηκαν σήμερα και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2017 (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για 69 μόνιμες προσλήψεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες.

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση