iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ

Προχωρούν σε αποκατάσταση κτηρίων του ιστορικού κέντρου


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Στην εκπόνηση Ειδικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης για την αισθητική αποκατάσταση των όψεων των κτιρίων και την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου (Λιοντάρια), προχωρά τώρα ο δήμος.

Η μελέτη αφορά στην Ολοκληρωμένη Αποκατάσταση του τμήματος αυτού του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ηρακλείου.

Στόχος της μελέτης είναι η αναζήτηση της βέλτιστης αισθητικής λύσης, στην περιοχή γύρω από την ιστορική κεντρική πλατεία της πόλης, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις εμπορίου και αναψυχής να συνυπάρξουν με τα μνημεία της, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία και παράλληλα να μπαίνει ένα πλαίσιο  συνεπούς χρήσης και οργανωμένης διαχείρισης  του δημόσιου χώρου.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 121.098,91 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Η μελέτη θα ανατεθεί με δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, αποτύπωση των όψεων και του κοινόχρηστου χώρου της κρήνης Μοροζίνι και ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη των όψεων και του αστικού εξοπλισμού.

Η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.  

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση