iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
ΚΡΙ - ΚΡΙ

Έργα για οικότοπους και την βιοποικιλότητα της Κρήτης


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Δύο έργα για την προστασία, αλλά και την ανάδειξη των οικοτόπων και της κρητικής βιοποικιλότητας μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης και εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020».

Πρόκειται για το μουσείο φυσικής ιστορίας και τον εθνικό δρυμό Σαμαριάς. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης χαρακτήρισε σημαντική την ημέρα καθώς η υλοποίηση των έργων θα δώσουν προστιθέμενη αξία στο νησί αναβαθμίζοντας παράλληλα το τουριστικό προϊόν του τόπου.

Πρόκειται για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών με σκοπό την ανάδειξη και προστασία των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, με δικαιούχο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το δεύτερο έργο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση τοπίου Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων), με δικαιούχο, το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.

Τα δύο νέα έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.803.396 € και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ρεπορτάζ: Φωτεινή Μαυροματάκη

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση