iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
mercuryflyby2messenger1024

Ο Ερμής όπως δεν τον είδατε ποτέ


Χάρις την αποστολή Messenger που χαρτογραφεί τον Ερμή η ανθρωπότητα είδε με άλλο μάτι τον πλανήτη που φέρει το όνομα του αγγελιοφόρου των Θεών (εξ΄ ου και το όνομα της αποστολής). Το Messenger μας έχει αποκαλύψει μοναδικές όψεις του Ερμή και έχει ανοίξει το δρόμο για σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση