iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Τα αρωματικά φυτά της Κρήτης κάνουν δυναμική εμφάνιση


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Μία σημαντική σύμβαση υπεγράφη το πρωί της Παρασκευής ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μία σύμβαση που αφορά την καλλιέργεια και παραγωγή των αρωματικών φυτών.

Στόχος είναι η έρευνα για την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Κρήτη, προκειμένου να αποκτήσει μία πιο δυναμική παρουσία στην αγροτική ζωή του νησιού, αλλά και αν αποκτήσει μία προστιθέμενη αξία το προϊόν.

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 50.000 ευρώ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 14 μήνες.

Παράλληλα, αναμένεται να διατεθούν χάρτες για την καταλληλόλητα περιοχών προκειμένου να μπορούν να καλλιεργηθούν βασικά είδη αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας της νήσου με βάση το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων περιβαλλοντικών συνθηκών στο νησί.

Αναμένονται 10 χάρτες, ένας για κάθε είδος φυτού σε ψηφιακή μορφή.

Φωτογραφίες: Νίκος Χαλκιαδάκης

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση