iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
Ελαφονήσι Περιοχές NATURA 2000

Στο μικροσκόπιο τα περιβαλλοντικά εγκλήματα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Τα περιβαλλοντικά εγκλήματα στο τραπέζι της συζήτησης στο εθνικό συνέδριο στο ΜΦΙΚ με θέμα «Περιβαλλοντική Ευθύνη, Πρόληψη και Αποκατάσταση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα».

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί, καθώς το 30% των περιβαλλοντικών εγκλημάτων που τελούνται, τελούνται εντός περιοχών natura, όπως εξηγεί ο νομικός Γιώργος Σμπώκος.

Τα περιβαλλοντικά εγκλήματα που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια αφορούν κυρίως σε παράνομη υλοτομία και αυθαίρετη δόμηση, ενώ το βασικό ζητούμενο είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προστατευτεί η βιοποικιλότητα στην Ελλάδα.

Το Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση της ευαισθητοποίησης για την άσκηση δίωξης για εγκλήματα κατά της άγριας ζωής και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη». Το έργο χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE "Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφόρηση" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/EASME.

Ρεπορτάζ: Φωτεινή Μαυροματάκη

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση