iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΠΑΙΔΙΚΟΙ

Μέχρι αύριο τα δικαιολογητικά για τους παιδικούς σταθμούς


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Μια ημέρα προθεσμία για την προσκόμιση δικαιολογητικών στους Παιδικούς σταθμούς, με την Παρασκευή 4 Αυγούστου να αποτελεί την τελική ημερομηνία.

Μάλιστα, σε ανακοίνωσή της η ΔΟΠΑΜΦΑΗ ενημερώνει τους γονείς ότι εάν δεν καταθέσουν μέχρι αύριο τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η ηλεκτρονική τους αίτηση θα απορρίπτεται και θα προχωρήσει η διαδικασία επιλογής με τους επόμενους κατά σειρά μορίων.


Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου:

Οι Επιτυχόντες και Ισοβαθμούντες στους πίνακες Εγγραφής Βρεφών και Νηπίων μέσω Δήμου υπενθυμίζεται ότι πρέπει να προσκομίσουν φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 04/08/2017.

Η προθεσμία είναι τελική και όσοι γονείς δεν προσκομίσουν φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η ηλεκτρονική τους αίτηση θα απορρίπτεται και θα προχωρήσει η διαδικασία επιλογής με τους επόμενους κατά σειρά μορίων.

Οι γονείς των επιτυχόντων και ισοβαθμούντων βρεφών και νηπίων, θα πρέπει να προσκομίσουν σε κλειστό φάκελο όπου απ' έξω θα αναγράφεται το ΚΕΠΑ στο οποίο επιλέχθηκαν και το ονοματεπώνυμο του παιδιού. H προσκόμιση των δικ/κων θα γίνεται κατ' ιδίαν ή ταχυδρομικώς (λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία αποστολής).

Tα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται και από την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ληφθεί υπόψη θα πρέπει να αποδεικνύεται η μοριοδότηση με την προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Γονείς που έχουν επιλέξει το πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση "Εργαζόμενοι γονείς", θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της εργασίας και των δύο.


ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

http://irakleio.aitiseispoliton.gr/heraklion_info.pdf   

ΚάρταΥγείαςΠαιδιού/Βεβαίωση Παιδιάτρου: http://dopafmai.gr/images/entypa/AtomikiKartaYgeias.pdf

Για εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης: http://irakleio.aitiseispoliton.gr/#/

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση