iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018
Δικαιοσύνη

Η Τυφλή Δικαιοσύνη


Πενάκι με μία άλλη εκοδχή για το πως λειτουργεί η "τυφλή δικαιοσύνη" και κατά που γέρνει η πλάστιγγα και γιατί...

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση