iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Ακριβαίνουν ξανά τα καύσιμα;


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Αλλάζει από την Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017, ο υπολογισμός της πανελλήνιας μέσης σταθμικής τιμής καυσίμων.

Όπως ανακοίνωσε η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η πανελλήνια μεσοσταθμική τιμή καυσίμων θα υπολογίζεται με βάση νέους συντελεστές στάθμισης, που προκύπτουν από τους όγκους καταναλώσεων των τελικών προϊόντων πετρελαιοειδών έτους 2016, όπως αυτοί δημοσιοποιήθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στις 13 Ιουνίου 2017.

Η αναπροσαρμογή αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειμένου τα στοιχεία που αφορούν στις πανελλήνιες μεσοσταθμικές τιμές να είναι περισσότερο επίκαιρα και έγκυρα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση