iphone app
android app
iphone app android app
Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017
ΕΡΤ

Προκηρύχθηκε θέση του διευθύνοντος συμβούλου για την ΕΡΤ


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης η προκήρυξη για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην ΕΡΤ.

Για την επιλογή του νέου διευθύνοντος συμβούλου θα ληφθούν υπόψη: Η εμπειρία στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών, οπτικοακουστικών υπηρεσιών, καθώς και στη διοίκηση και οργάνωση δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, οι ικανότητες σε θέματα διοίκησης και διεύθυνσης και η ικανότητα λήψης σημαντικών αποφάσεων ευθύνης.

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσηςή να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη διεθνή αναγνώριση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με καταληκτική ημερομηνία την προσεχή Πέμπτη 29 Ιουνίου.

Σημειώνεται, ότι η θητεία του διευθύνοντος συμβούλου είναι πενταετής.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση