iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
M13 The Great Globular Cluster in Hercules

Το διάσημο Μ13


Το Μ13 ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μεγάλα σφαιρικά σμήνη και ένα από τα λαμπρότερα. Βρίσκεται σε απόσταση 25.000 ετών φωτός και έχει διάμετρο 150 ετών φωτός μέσα στην οποία συνωστίζονται τα εκατοντάδες χιλιάδες αστέρια του.   

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση