iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
young planetary system

Ένα «μωρό» πλανητικό σύστημα


Ένα νεαρό πλανητικό σύστημα μόλις 10.5 έτη φωτός από τη Γη το οποίο παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με το δικό μας. Ηλιακό.  Το πλανητικό σύστημα που βρίσκεται γύρω από το αστέρι Έψιλον του Ηριδανού διαθέτει μια ζώνη αστεροειδών όπως η δική μας ενώ θεωρείται από τις πλέον πολλά υποσχόμενες περιοχές για την αναζήτηση πλανητών σαν το δικό μας.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση