iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Βιολογία προσανατολισμού και Βιολογία γενικής παιδείας


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Τα θέματα ήταν μεγαλύτερης δυσκολίας  από τα περσινά, ακόμα και όσον αφορά στα δύο πρώτα θέματα.

Απαιτούσαν  εμβάθυνση και καλή κατανόηση της θεωρίας. Το Δ θέμα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και χρειαζόταν καλό χειρισμό από τους μαθητές.

Θέμα αντίστοιχο με το Δ είχε δημοσιεύσει το φροντιστήριο μας το  Μάιο.


Bιολογία γενικής παιδείας

Τα θέματα ήταν αντίστοιχης δυσκολίας με τα περσινά, με εξαίρεση το θέμα Δ που ήταν πιο απαιτητικό.

Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν καλή γνώση της θεωρίας. Μαθητές που είχαν προετοιμαστεί κατάλληλα δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση