iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

Σχολιασμός των θεμάτων Φυσικής, Ιστορίας και Προγραμματισμού


Τα θέματα της Φυσικής Προσανατολισμού στις φετινές πανελλήνιες είναι κατανοητά, χωρίς ασάφειες και κλιμακωτής δυσκολίας.

Απλώνονται σε όλο το φάσμα της ύλης. Ο μαθητής για να ανταπεξέλθει θα έπρεπε να είναι ψύχραιμος  και να έχει δουλέψει μεθοδικά σε όλη την έκταση της ύλης.


H Ιστορία

Τα θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού θεωρούνται σε γενικές γραμμές θέματα για καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Η ομάδα Α δεν παρουσίασε ιδιαίτερα προβλήματα και ήταν προσιτή και διαχειρίσιμη από μαθητές που είχαν διαβάσει επιμελώς. Η ομάδα Β, ως είθισται , απαιτούσε συνδυαστική σκέψη και κριτική ικανότητα καθώς σε κάθε θέμα, τόσο στο Γ όσο και στο Δ υπήρχαν αρκετά παραθέματα που έπρεπε να σχολιαστούν με προσοχή.  


Προγραμματισμός

Τα θέματα του προγραμματισμού  κυμάνθηκαν στα ίδια πάνω κάτω επίπεδα δυσκολίας με πέρυσι. Αναλυτικά, το θέμα Α ήταν ένα  αναμενόμενο θέμα θεωρίας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Το ίδιο ισχύει και για το θέμα Β. Από την άλλη το Γ ήταν ένα θέμα με χρήση πινάκων που χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή ιδιαίτερα στην κατανόηση της εκφώνησης.

Το θέμα Δ ήταν επίσης μια άσκηση πινάκων αλλά με χρήση υποπρογραμμάτων στα οποία χρειαζόταν προσοχή. Σε γενικές γραμμές τα θέματα, ιδιαίτερα Γ,Δ κρίνονται απαιτητικά, για μαθητές διαβασμένους και με γνώσεις σε πίνακες και υποπρογράμματα.   

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση