iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
Παραγωγή

Παραγωγή vs Κατανάλωσης


Εξαιρετικά εύστοχο πενάκι του Κυρ !

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση