iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
Τράπεζα,

Μειώθηκε το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών


Μειώθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 44,2 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017, μετά από αίτημα που υπέβαλε η ίδια.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,1 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με την ΤτΕ , αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση