iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017
ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ ΚΑΡΤΕΡΟΣ

Ράμπα για την πρόσβαση των ΑμεΑ στη θάλασσα του Καρτερού


Ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες η τοποθέτηση της συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ΑμεΑ στην θάλασσα, στην δημοτική παραλία του Καρτερού.

Το σύστημα που εγκαθίσταται δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση του χρήστη προκειμένου να χρησιμοποιηθεί, πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ασφάλεια τόσο των χρηστών όσο και των συνοδών τους ενώ παράλληλα καταλαμβάνει τον μικρότερο δυνατό χώρο, ώστε να μην δυσχεραίνει την διέλευση των υπόλοιπων επισκεπτών.

Η προμήθεια και η εγκατάσταση του συστήματος χρηματοδοτείται με ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση