iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΚΟΡΩΠΙ

Αριστούχοι από το Γενικό Λύκειο Καστελλίου Πεδιάδος


Το Γενικό Λύκειο Καστελλίου Πεδιάδος ανακοινώνει τους αριστούχους της τάξης 2016 - 2017.


Τάξη Α:

Τσιουπλή Βασιλική-Ραφαηλία του Βασιλείου            19,3

Καριωτάκη Χρυσή του Εμμανουήλ                   19,1

Πετρομιχελάκη Ελένη του Γεωργίου                  19,1

Παπαδάκης Πέτρος του Ιωσήφ                        18,5

Καρουζάκη Αντιγόνη του Κωνσταντίνου            18,3


Τάξη Β':

Κουτσαντωνάκη Ευφροσύνη του Γεωργίου            19,8

Καρυωτάκη Γεωργία του Γεωργίου                  19,6

Καλογεράκη Χριστίνα του Γεωργίου                  19

Κορναράκη Ελευθερία του Γεωργίου                  18,5

Μπαρλά Καλλιόπη του Κω νσταντίνου                  18,3


Τάξη Γ:

Κορναράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου                  19,4

Τζαγκαράκη Ειρήνη του Γεωργίου                  19

Περβολαράκη Ειρήνη του Κωνσταντίνου            18,1

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση