iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

Μαθηματικά Επαγγελματικών Λυκείων


Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων των Μαθηματικών  των Επαγγελματικών  Λυκείων κρίνονται προσιτά  και ανάλογα των  δυνατοτήτων των μαθητών.

Πιο συγκεκριμένα:

To  θέμα Α ήταν κατανοητό  για  τους υποψηφίους ενώ το θέμα Β ήταν αναμενόμενο και εξέταζε βασικές έννοιες της στατιστικής.

Επιπλέον, το θέμα Γ αναφερόταν σε μία βασική άσκηση που ίσως δυσκολέψει τους μαθητές.

Τέλος, στο θέμα Δ, τα δύο πρώτα ερωτήματα(Δ1 και Δ2) ήταν πάρα πολύ δουλεμένα, ενώ τα (Δ3 και Δ4) απαιτούσαν βαθιά κατανόηση εννοιών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση