iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
GOOGLE PIXEL PHONE smartphone έξυπνο κινητό

Πρωτοποριακή εφαρμογή βάζει τέλος στο σχολικό bullying


Μία νέα πρωτοποριακή εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα έχει ως στόχο την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού και στην Ελλάδα.

Ο λόγος για την εφαρμογή ComBus η οποία διατίθεται δωρεάν για συσκευές κινητής τηλεφωνίας και παρέχει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, διευθυντές, σχολικό προσωπικό, γονείς και μαθητές να έχουν πρόσβαση σε οδηγίες, συμβουλές και πόρους σχετικά με το καίριο αυτό ζήτημα, το οποίο αποτελεί πλέον μάστιγα στη σημερινή εποχή.

Επιπλέον, παρέχει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, ενώ είναι συμβατή με όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες κινητής τηλεφωνίας.

Η εφαρμογή αποτελεί μέρος του Εγχειριδίου ComBus, το οποίο παρέχει οδηγίες, πόρους και δραστηριότητες, στόχος των οποίων είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό.

Το έργο αυτό πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την αναγνώριση, αναφορά και αντιμετώπιση του εκφοβισμού στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Το Εγχειρίδιο διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του έργου ComBus και είναι βασισμένο στα ευρήματα εκτενούς έρευνας και βιβλιογραφικής επισκόπησης και περιλαμβάνει πηγές βέλτιστης πρακτικής, οι οποίες είναι κατάλληλες για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Το έργο ComBus χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Justice.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση