iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Νέα Ελληνική Γλώσσα γενικής παιδείας


Οι υποψήφιοι και διαγωνιζόμενοι στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας κλήθηκαν να επεξεργαστούν ένα κείμενο του πανεπιστημιακού γιατρού και μέλους της Ακαδημίας  Αθηνών κ. Γρηγορίου Σκαλκέα.

Παρά το γεγονός  ότι η θεματική ενότητα στην οποία αναφέρεται το κείμενο ανήκει στις διδαγμένες, ωστόσο δεν θεωρείται από τις ΄΄αγαπημένες΄΄ των παιδιών. Ειδικότερα, το κείμενο που δόθηκε κρίνεται σε γενικές γραμμές ευσύνοπτο και διαχειρίσιμο  ως προς την περίληψη του.

Τα θέματα της β΄ομάδας, δηλαδή το  σωστό- λάθος, ο τρόπος ανάπτυξης, τα συνώνυμα- αντώνυμα και οι διαρθρωτικές λέξεις  άπτονται του γνωστικού επιπέδου της πλειοψηφίας των υποψηφίων.

Εξαίρεση, θα μπορούσε να αποτελέσει το ερώτημα Β4α, το οποίο δεν συναντάται συχνά και θα μπορούσε να προκαλέσει  σύγχυση στους διαγωνιζόμενους.

Τέλος, το ερώτημα που αφορούσε την έκθεση απευθύνεται σε πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους με μεστή επιχειρηματολογία και υψηλό εκφραστικό επίπεδο. Σαφέστατα, το κείμενο  θα μπορούσε να δώσει τα ερεθίσματα για σκέψη στα δύο ζητούμενα, ωστόσο απαιτούνταν από τους μαθητές υψηλή ικανότητα επεξεργασίας των πληροφοριών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση