iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 25 Απριλίου 2017
συμβολαιογράφοι

Απέχουν οι συμβολαιογράφοι από πλειστηριασμούς κατοικιών


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Την αποχή από τη διενέργεια πλειστηριασμών κατοικίας με επισπεύδοντες τις τράπεζες, το ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία και τους ΟΤΑ, όσον αφορά την κατοικία του οφειλέτη - φυσικού προσώπου, αποφάσισαν οι συμβολαιογράφοι της χώρας για ακόμη μια Τετάρτη.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, κατ' εξαίρεσιν θα διεξάγονται πλειστηριασμοί κατόπιν χορηγηθησομένης αδείας εκ των Συλλόγων ή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος προαναγγέλλει ότι θα συνέλθει άμεσα με σκοπό να επανεκτιμήσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και να επανακαθορίσει τη στάση της αναφορικά με το ζήτημα της διενέργειας πλειστηριασμών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση