iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017
Ελληνική ναυτιλία - πλοία

14 ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία το 2016


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Σε 14 ανήλθαν τα ναυτικά ατυχήματα που συνέβησαν πέρυσι σε ελληνικά εμπορικά πλοία 100 κόρων και άνω.

Τα πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα ήταν συνολικής χωρητικότητας 70.767 κόρων και αναλογούν στο 0,76% του συνόλου της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου και στο 0,16% της ολικής χωρητικότητάς του.


Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ:

• Από τα 14 πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα, τα περισσότερα ήταν επιβατηγά (42,9%) και φορτηγά πλοία (42,9%).

• Τα περισσότερα ναυτικά ατυχήματα προκλήθηκαν λόγω προσάραξης (6 πλοία) ή βλάβης της µηχανής (3 πλοία), ενώ σε 2 πλοία προκλήθηκε ατύχημα λόγω πρόσκρουσης, σε ένα πλοίο λόγω πυρκαγιάς ή έκρηξης και σε 2 πλοία λόγω άλλων γεγονότων.

• Σε όλα τα ναυτικά ατυχήματα το αποτέλεσμα ήταν µμόνον βλάβες επί των πλοίων. ∆εν αναφέρθηκε καμία απώλεια φορτίου, ή απώλεια ζωής, ή σοβαρός τραυματισμός.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση