iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Home to a hypergiant

Westerlund 1


Ένα νεαρό αστρικό υπέρ… σμήνος γνωστό ως Westerlund 1 σε απόσταση 15.000 ετών φωτός από την αστρική γειτονιά μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό αστεριών που έχουν εντοπιστεί ποτέ. Το όνομα του προέρχεται από τον κόκκινο υπεργίγαντα αστέρα του ο οποίος έχει διάμετρο 1500 φορές εκείνη του Ήλιου μας.  Με αστρονομικούς όρους το σμήνος είναι σχετικά νεαρό σε ηλικία καθώς τα περισσότερα άστρα του έχουν ηλικία περί τα 3 εκατομμύρια χρόνια όταν ο Ήλιος μας είναι 4.6 δισεκατομμυρίων ετών.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση