iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 24 Ιουνίου 2017
κΑΖΊΝΟ

Ο Αγοραίος Λαβύρινθος


Πενάκι για τον αγοραίο καζινο- καπιταλισμό, που έχει οδηγήσει τους λαούς στον λαβύρινθο των χρεών...

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση