iphone app
android app
iphone app android app
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
ΦΑΝΤΑΡΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

Καλούνται στη στρατολογία τα Κρητικόπουλα


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Δεν παρουσιάζονται ακόμα στη μαμά πατρίδα, αλλά σιγά-σιγά θα πρέπει να προβάρουν τα χακί όσα Κρητικόπουλα έχουν γεννηθεί το 1999 και καλούνται για απογραφή στη Στρατολογία.

Για του λόγου το αληθές, από τη Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης υπενθυμίζεται ότι όλοι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 1999 και διαμένουν στους νομούς Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων έχουν υποχρέωση όπως προσέλθουν στη Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης (Πιτσουλάκη και Καραϊσκάκη 2, Πατέλες, Ηράκλειο) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των ΟΤΑ διαμονής τους έως τις 31/03/2017, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), προκειμένου να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής. Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2813/400.110-112-115-116.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης Δελτίου Απογραφής, επιβάλλεται πρόσθετη μηνιαία στρατιωτική υποχρέωση βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302/13-12-05, τ.Α').

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση