iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Καθηγητές 6 ειδικοτήτων προσλαμβάνονται στα Δικαστήρια


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Φιλόλογοι (απόφοιτοι φιλολογίας, ιστορικών, ΦΠΨ), ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί (Αγγλικης, Γερμανικής, Γαλλικής, Ιταλικής, Ισπανικής Φιλολογίας), πτυχιούχοι Θεατρικών Σπουδών, Μουσικής, Φυσικής, Μαθηματικού περιλαμβάνονται στους πτυχιούχους που μπορούν να διεκδικήσουν 404 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου Γραμματέων στα δικαστήρια.

Υπάρχουν θέσεις όπου μοριοδοτείται η εμπειρία και θέσεις όπου η εμπειρία δεν μοριοδοτείται.

Απαραίτητο πρόσθετο προσόν είναι : Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.


Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 3 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.


Αποστολή δικαιολογητικών ταχυδρομικά

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 10ης Απριλίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Πηγή: alfavita.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση