iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΕΠΟ

Προθεσμία μέχρι 10 Φεβρουαρίου για άνεργους


Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου όρισε ως ΕΠΟ ως καταληκτική ημερομηνία για τη μεταγραφική περίοδο των άνεργων ποδοσφαιριστών,

Ποιοι έχουν δικαίωμα μεταγραφής; Οι επαγγελματίες των οποίων τα συμβόλαια έχουν λήξει, με απόφαση δικαιοδοτικού οργάνου και όχι με κοινή συναίνεσει, κατά τη διάρκεια αλλά πριν το τέλος μίας μεταγραφικής περιόδου, παρατεινόμενου του δικαιώματος κατά τις ημέρες που μεσολαβούν από την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου έως την έκδοση της απόφασης για τη λύση. Η ανακοίνωση:

«Από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνεται ότι οι μετεγγραφές των άνεργων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:30. Οι άνεργοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές καθορίζονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ιδιότητας Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών FIFA, άρθρο 6».

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση