iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
Κόφτης

Το λεξικό του Κόφτη


Το μνημονιακό λεξιλόγιο στη καθημερινότητα της ελληνικής οικογένειας δείχνει οτι ο νυχοκόφτης έχει μνημονιακές απολήξεις

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση