iphone app
android app
iphone app android app
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017
υποτροφια

Υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Υπογράφηκε από τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του υπουργείου Οικονομίας, Γιώργο Ιωαννίδη, η ένταξη της πράξης «Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές Δευτέρου Κύκλου Σπουδών».

Η Πράξη θα υλοποιηθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.136.781,60 ευρώ.

Στόχος της δράσης είναι η οικονομική υποστήριξη (υπό μορφή υποτροφίας) 293 υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι έχουν ξεκινήσει το διδακτορικό τους το χρονικό διάστημα από 1-7-2013 έως και 10-1-2015, και συνεπώς δεν μπορούσαν να υποβάλουν πρόταση στην πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ10 (ΟΠΣ:1218, 15/12/2015) η οποία απευθυνόταν σε υποψήφιους διδάκτορες για τους οποίους δεν έχουν παρέλθει 18 μήνες από την έναρξη της διδακτορικής τους διατριβής. Η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας είναι 2 έτη.

Η σχετική πρόσκληση του ΙΚΥ προς τους υποψήφιους διδάκτορες αναμένεται εντός του επόμενου διαστήματος.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση