iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
ψυχιατρος

Συνεργασία για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας στο Μαλεβίζι


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Μέσα από ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας δημιουργήθηκε η υπηρεσία για τα θέματα ψυχικής υγείας στους κατοίκους του Δήμου Μαλεβιζίου.

Πλαίσιο Αντίληψης και Συνεργασίας υπέγραψαν η 7η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε) Κρήτης, το ΠαΓΝΗ - ΓΝΗ «Βενιζέλειο» (Ψυχιατρικό Τμήμα του ΓΝΗ «Βενιζέλειο») και ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου» (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ).

Το κοινό πλαίσιο δράσης που υπεγράφη προβλέπει τη λειτουργία «Ψυχιατρικού Ιατρείου» στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων (Γάζι, Τυλισσός, Κρουσώνας) του Δήμου Μαλεβιζίου.

Στόχος είναι η θεραπεία και πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας των κατοίκων της περιοχής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα συνεργαστούν η 7η ΥΠε, το ΠΑΓΝΗ «Βενιζέλειο» (Ψυχιατρικό Τμήμα του ΓΝΗ «Βενιζέλειο»), ο ΔΟΚΑΠΠΑΜ και οι Δομές Προστασίας ηλικιωμένων που διαθέτει στις παραπάνω δημοτικές ενότητες.

Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω Ιατρείο θα λειτουργεί αρχικά κυκλικά μία φορά το μήνα στις Έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων Γαζίου, Τυλίσσου, Κρουσώνα.

Το Πλαίσιο Συνεργασίας προβλέπει τη συγκρότηση Επιστημονικής Ομάδας αποτελούμενης από τους ιατρούς και τους άμεσα εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας της κάθε Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Μαλεβιζίου, καθώς και Συντονιστικής Επιτροπής αποτελούμενης από ένα άμεσα εμπλεκόμενο στη δράση στέλεχος (επαγγελματία υγείας - κοινωνικής φροντίδας) από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, η οποία θα εξετάζει τη δυνατότητα της λιγότερο ή περισσότερο συχνής λειτουργίας  του Ιατρείου, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.  

Η διάρκεια του Πλαισίου Αντίληψης και Συνεργασίας ορίζεται ως διετής, αρχής γενομένης από την υπογραφή του (17.01.2017), ενώ έξι μήνες πριν τη λήξη του, μη καταγγελία του από τα συμβαλλομένα μέρη επιφέρει αυτοδίκαιη ανανέωσή του για άλλα δύο έτη.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση