iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
δανεια

Σταθερή η ζήτηση για δάνεια παρά τις απορρίψεις αιτήσεων


Aμετάβλητα παρέμειναν τα κριτήρια και οι όροι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στο τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν πλήρως παρέμεινε επίσης σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας της Τραπέζης της Ελλάδος αμετάβλητα παρέμειναν και τα αντίστοιχα κριτήρια καθώς και η ζήτηση για δάνεια από τα νοικοκυριά.

Επίσης, ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια, παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2016, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση