iphone app
android app
iphone app android app
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
ΜΙΣΘΟΣ ΕΥΡΩ

Επιστροφή μισθών λόγω πλαστών τίτλων στο δημόσιο


Οι δημόσιοι υπάλληλοι με πλαστούς τίτλους θα πρέπει να επιστρέψουν στο δημόσιο  τους μισθούς που τους έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Πηγή: esos.gr

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση