iphone app
android app
iphone app android app
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017
Προκρούστης

Σύγχρονος Προκρούστης


Όταν με το πενάκι του Soloup  ο παππούς εξηγεί στον εγγονό την έννοια του Προκρούστη

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση