iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018
ΔΝΤ

Το γνωστό παραμύθι


Ημερομηνία δημοσίευσης:
Τελευταία ενημέρωση:

Τώρα ανακάλυψαν ότι για να υπάρξει συμφωνία στο Eurogroup της Δευτέρας απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του ΔΝΤ; Αφού το ήξεραν ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μέχρι τη Δευτέρα γιατί μας παραμύθιαζαν;

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση