iphone app
android app
iphone app android app
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017
BubbleGoze1600

Μια κοσμική φούσκα


Το  νεφέλωμα NGC 7635, μια κοσμική «φούσκα» σε μια κοσμική θάλασσα από αστέρια , σκόνη και αέρια.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση