iphone app
android app
iphone app android app
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων μέσω της κυκλικής οικονομίας: Διεθνές συνέδριο στο Ηράκλειο


Βλέπουμε πολλούς φίλους να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την όποια αναφορά σε οικολογία, βιώσιμη ανάπτυξη, κυκλική οικονομία. Όμως όλα αυτά δεν είναι απλές ρομαντικές κοινωνικοπολιτικές ιδεολογίες, αλλά αναγκαιότητες για την εξασφάλιση του μέλλοντος του είδους μας, αλλά και των υπολοίπων έμβιων ειδών του πλανήτη.

Ταυτόχρονα, αποτελούν και μια ευκαιρία ανάπτυξης διαφορετικής: Μια ανάπτυξης βιώσιμης που δε θα στηρίζεται στην καταστροφή του περιβάλλοντος για τη διάσωση των εισοδημάτων ενός πολύ μικρού ποσοστού του παγκόσμιου πληθυσμού...

Σ' αυτό το πλαίσιο, η Ευρώπη εμφανίζεται έτοιμη να στραφεί στην εξοικονόμηση πόρων, στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, στην επαναξιοποίηση υλικών και στην εναλλακτική χρήση προϊόντων, παραπροϊόντων και αποβλήτων. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει συμμετάσχει ήδη σε ένα συνέδριο για την κυκλική οικονομία που έγινε στη Γαλλία, ενώ διοργανώνει ένα αντίστοιχο στο Ηράκλειο τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Galaxy, με ώρα έναρξης στις  9:30 π.μ.

Στόχος των διοργανωτών είναι να δικτυώσουν τις νησιωτικές χώρες και τις Περιφέρειες των νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου σε ένα κοινό μέτωπο  διερεύνησης αναγκών, υιοθέτησης καλών πρακτικών,  απλοποίησης της νομοθεσίας και διεκδίκησης σημαντικών χρηματοδοτήσεων, σε θέματα που άπτονται της κυκλικής οικονομίας στο πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου ζωής και της ιδιαιτερότητας των περιοχών αυτών.  

Στο συνέδριο μεταξύ άλλων, έχουν προσκληθεί να παρευρεθούν και να συμμετέχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού από όλη την Ελλάδα, ενώ παρεμβάσεις-ομιλίες πρόκειται να κάνουν Περιφερειάρχες Ευρωπαϊκών νησιωτικών Περιφερειών.  Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν με την υπογραφή σχετικής διακήρυξης για την Κυκλική Οικονομία στις Νησιωτικές Περιοχές της Μεσογείου και την Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας με έδρα την Κρήτη.


* Μεγάλη εξοικονόμηση *

Τι είναι όμως κυκλική οικονομία; Η παγκόσμια οικονομία είναι γραμμική: Οι εταιρίες εξάγουν πόρους από το περιβάλλον, τους μετατρέπουν σε καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία θα καταλήξουν κάποια στιγμή στα σκουπίδια. Έτσι όμως εξαντλούμε τους φυσικούς πόρους της γης και σπαταλάμε χρήσιμα υλικά. Σύμφωνα με την κυκλική οικονομία, όλα τα απόβλητα επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται. Έχει υπολογιστεί ότι με την κυκλική οικονομία η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εξοικονομήσει από 340 έως και 630 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο σε υλικές δαπάνες, περίπου δηλαδή το 3% του ΑΕΠ της Ευρώπης.

Κοινοποιήστε

  Εκτύπωση